CUDZOZIEMIEC KLIENTEM POLSKIEGO NOTARIUSZA

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w oparciu o przepisy prawa polskiego. Zgodnie z art. 2 § 3 ustawy Prawo o notariacie czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest cudzoziemiec niewładający biegle językiem polskim, zachodzi konieczność przywołania do czynności tłumacza przysięgłego. Czynności przygotowawczych można dokonać bez udziału tłumacza przysięgłego. Zarówno Notariusz, jak i pracownicy kancelarii, władają językiem angielskim. Z Notariusz porozumiewać się można również w języku francuskim.